Консультація та підтримка за телефонами(067) 466-80-22, (066) 477-60-74

Угода користувача

1. Визначення термінів
1.1. Адміністрація сайту – уповноважені співробітники сайту, що здійснює обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, їх склад, дії чи операції, що здійснюються над персональними даними.
1.2. Замовлення – певним чином оформлений та розміщений за допомогою технічних інструментів та засобів сайту запит користувача на здійснення покупки вибраних користувачем товарів.
1.3. Компанія-перевізник – особа або підприємство, що виконує функцію транспортування замовлень або будь-яких інших вантажів, необхідних для виконання зобов'язань, послуг та сервісів, що надаються користувачеві.
1.4. Особистий кабінет – сторінка сайту, яка містить персональну інформацію, введену користувачем під час реєстрації або оформлення замовлення, необхідна для ідентифікації, ведення історії замовлень та звернень користувача технічними засобами сайту.
1.5. Персональні дані – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до певної або визначеної на підставі такої інформації фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
1.6. Користувач – особа або організація, яка має доступ до сайту через мережу «Інтернет» та використовує сайт для перегляду, порівняння, консультації, резервування, оформлення замовлень тощо. і т.п.
1.7. Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція сайту, яка стосується укладання електронного договору купівлі-продажу товарів на певних сайтом умовах.
1.8. Публікації – відгуки, коментарі, питання, огляди, пропозиції, ідеї, які користувачі залишають на сторінках сайту.
1.9. Реєстрація – заповнення користувачем відповідної форми на сайті із зазначенням необхідних для ідентифікації користувача даних.
1.10. Акцепт – вчинення користувачем дій, спрямованих на прийняття умов даної користувальницької угоди.
1.11. Сайт – веб-сайт, розташований у мережі «Інтернет» за адресою http://www.babylisspro.com.ua, включаючи всі його сторінки.

2. Використання сайту
2.1. Інформація, розміщена на сайті, містить умови придбання товару або послуг і є публічною офертою, яка адресована невизначеному колу особі або осіб-користувачів сайту.
2.2. Акцептом цієї угоди, а також правила та умовами використання сайту, є факт реєстрації користувача на сайті, який виражений наміром користувача зробити придбання товару.
2.3. Акцептом користувач підтверджує свою повну згоду з усіма правилами та положеннями цієї угоди, а також правилами та умовами використання сайту, без будь-яких винятків та обмежень.

3. Відгуки та коментарі
3.1. Всі користувачі мають право залишати на сайті публікації, якщо вони не суперечать «Правилам публікації».
3.2. Розміщуючи на сайті публікації, користувачі сайту заявляють та гарантують, що володіють чи іншим чином контролюють усі права на публікацію, а публікації, у свою чергу, жодним чином не порушують права третіх осіб.
3.3. Адміністрація сайту залишає за собою безстрокове, безвідкличного та передане право використовувати, копіювати, розповсюджувати, передавати, адаптувати, створювати похідні роботи з таких публікацій будь-якими засобами та у будь-якій формі.
4. Застереження про збирання та обробку персональних даних.
4.1. При акцепті договору користувач дає свою згоду на збирання та обробку персональних даних відповідно до положень Закону України від 01 червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних».
4.2. Будь-які персональні дані, отримані від користувача, використовуються, обробляються та зберігаються відповідно до «Політики конфіденційності».
4.3. Будь-який зареєстрований користувач у будь-який момент може змінити, оновити, доповнити або видалити персональні дані в розділі «Особистий кабінет».

5. Права та обов'язки адміністрації сайту
5.1. Адміністрація сайту має право:
● в односторонньому порядку розширювати, змінювати та скорочувати асортимент товарів та послуг, що надаються користувачеві;
● в односторонньому порядку зупиняти продаж товарів та надання послуг доставки (відмовити в оформленні замовлення та доставці товару) ) у разі порушення користувачем умов даної користувальницької угоди;
● у разі відсутності замовлених покупцем товарів, вправі виключити певний товарів або анулювати замовлення покупця, повідомивши про це покупцю будь-яким зручним способом за контактами, які вказані користувачеві при оформленні замовлення;
● на власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов публічної оферти, шляхом її розміщення у новій редакції на сайті . Зміни набирають чинності з моменту її розміщення, якщо іншу дату набуття змін не визначено додатково; А також сповіщати про такі акції та заходи користувачів за допомогою повідомлень на електронну пошту або номери телефонів користувачів.
5.2. Адміністрація сайту зобов'язується:
● після здійснення підтвердження замовлення з боку користувача, виконувати належним чином оформлені та підтверджені замовлення;
● перевіряти кількісні та якісні характеристики товару перед його упаковкою та підготовкою до доставки;
● не розголошувати інформацію про персональні дані користувача, паролі та інші дані доступу відповідно «Політики конфіденційності».
● надавати будь-якому користувачеві можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій сайту.

6. Права та обов'язки користувача:
6.1. Користувач має право:
● вибирати товари, оформляти та надсилати замовлення на відповідних сторінках за допомогою технічних засобів та сервісів сайту;
● вимагати від адміністрації сайту виконання умов та обов'язків, які передбачені даною користувальницькою угодою;
● відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій сайту.
6.2. Користувач зобов'язується:
● до моменту акцепту цієї користувальницької угоди ознайомиться з усіма її умовами та положеннями;
● ознайомиться з інформацією про товар (його зображення, опис, характеристики), які розміщені на сайті до моменту оформлення та направлення замовлення;
● належним чином отримати та оплатити замовлення, оформлені відповідно до умов цієї користувальницької угоди;
● при реєстрації або при оформленні замовлення надати повну та достовірну інформацію, яка необхідна для здійснення доставки замовлення;
● при отриманні замовлення переконатися в цілісності та комплектності товару шляхом огляду змісту замовлення;
● ознайомиться з умовами доставки та правилами перевезення вантажів компаній-перевізників до моменту оформлення замовлення.

7. Відмова від відповідальності
7.1. Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального використання та можливі перебої в мережах передачі даних, за допомогою яких здійснюється доступ до сайту.
7.2. Фото та відео товарів, розміщених на сторінках сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару. Опис та характеристики, що супроводжують товар, не претендують на повну достовірність інформації та можуть містити помилки.
7.3. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов'язане з волевиявленням сторін.
7.4. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна терміново інформувати іншу сторону письмово про появу вищезгаданих обставин.

8. Інше
8.1. До відносин між користувачем адміністрацією сайту застосовуються положення чинного законодавства України.

Продовжити