Консультація та підтримка за телефонами(067) 466-80-22, (066) 477-60-74

Політика конфіденційності

1. Визначення термінів
1.1. Адміністрація сайту – уповноважені співробітники сайту, що здійснює обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, їх склад, дії чи операції, що здійснюються над персональними даними.
1.2. Замовлення – певним чином оформлений та розміщений за допомогою технічних інструментів та засобів сайту запит користувача на здійснення покупки вибраних користувачем товарів.
1.3. Компанія-перевізник – особа або підприємство, що виконує функцію транспортування замовлень або будь-яких інших вантажів, необхідних для виконання зобов'язань, послуг та сервісів, що надаються користувачеві.
1.4. Конфіденційність персональних даних – обов'язкова, для адміністрації сайту вимога не допускати розповсюдження персональних даних без згоди суб'єкта цих даних або наявності іншої законної підстави.
1.5. Особистий кабінет – сторінка сайту, яка містить персональну інформацію, введену користувачем під час реєстрації або оформлення замовлення, необхідна для ідентифікації, ведення історії замовлень та звернень користувача технічними засобами сайту.
1.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій з персональними даними, включаючи збирання, систематизацію, зберігання, оновлення, зміну, використання, передачу, блокування, видалення персональних даних.
1.7. Персональні дані – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до певної або визначеної на підставі такої інформації фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
1.8. Користувач – особа або організація, яка має доступ до сайту через мережу «Інтернет» та використовує сайт для перегляду, порівняння, консультації, резервування, оформлення замовлень тощо. і т.п.
1.9. Реєстрація – заповнення користувачем відповідної форми на сайті із зазначенням необхідних для ідентифікації користувача даних.
1.10. Сайт – веб-сайт, розташований у мережі «Інтернет» за адресою http://www.babylisspro.com.ua, включаючи усі його сторінки.
1.11. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.
1.12. «IP-адреса» — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом «IP».

2 . Загальні засади
2.1. Використання користувачем сайту означає згоду з цією політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами політики конфіденційності користувач має припинити використання сайту.
2.3. Ця політика конфіденційності застосовується лише до сайту. Адміністрація сайту не контролює та не несе відповідальності за ресурси, що належать третім особам, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються користувачами. Всі можливі ризики та витрати, пов'язані із зазначенням користувачем недостовірних даних, лягають на користувача.

3. Предмет політики конфіденційності
3.1. Ця політика конфіденційності встановлює зобов'язання адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення конфіденційності персональних даних, які користувач надає під час реєстрації або оформлення замовлення.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї політики конфіденційності, надаються користувачем через заповнення реєстраційної форми на сайті та включають таку інформацію:
● ПІБ користувача;
● контактний номер телефону користувача;
● адреса електронної пошти (email);
● адреса доставки товару;
● місце проживання користувача.
3.3. Адміністрація сайту також захищає дані, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:
● «IP-адреса»;
● інформація з «cookies»;
● інформація про браузер (або інший програмі, яка здійснює доступ до показу реклами);
● час доступу;
● адресу сторінки, на якій розташований рекламний блок;
● реферер (адреса попередньої сторінки).
3.4. Сайт здійснює збір статистики про «IP-адреси» своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, а також для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.
3.5. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище, підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача
4.1. Адміністрація сайту здійснює збір та обробку персональних даних користувача з виключно в таких цілях:
● ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті;
● надання користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту;
● встановлення з користувачем зворотного зв'язку , включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від користувача;
● визначення місця знаходження користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;
● створення облікового запису для здійснення замовлення, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.
● повідомлення користувача сайту про стан замовлення.
● обробка та отримання платежів користувача.
● надання користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту.
● надання користувачеві за його згодою, спеціальних пропозицій й, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або партнерів сайту.
● здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.
● надання доступу користувачеві на сайт або сервіси партнерів сайту з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації.
5.2. Користувач погоджується з тим, що адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема компанії-перевізнику, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення користувача, включаючи доставку товару.
5.3. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних адміністрація сайту обов'язково інформує користувача про втрату або розголошення.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних заходів для захисту персональних даних користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, копіювання, розповсюдження та інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних користувача.

6. Зобов'язання сторін
6.1. Користувач зобов'язаний:
● надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.
● оновлювати та доповнювати надані персональні дані у разі їх зміни.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
● використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї політики конфіденційності.
● забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу користувача таку інформацію, за винятком пунктів 5.2 . та 5.3. даної політики конфіденційності.
● вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
● здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

< strong>7. Відповідальність сторін
7.1. Адміністрація сайту, у разі не виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, зазнані користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених пунктами 5.2., 5.3. та 7.2. справжньої політики конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації користувача адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
● стала публічним надбанням до втрати або розголошення;
● була отримана від третьої сторони до моменту її отримання адміністрацією сайту;
● була розголошена за згодою користувача.

8. Вирішення спорів
8.1. До звернення до суду із позовом щодо спорів, що виникають із відносин між користувачем та адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. Якщо претензія не може бути врегульована за домовленістю між сторонами, то суперечка буде передана на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї політики конфіденційності та відносин між користувачем та адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9 . Додаткові умови
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї політики конфіденційності без згоди та попереднього повідомлення користувача.
9.2. Нова політика конфіденційності набирає чинності з її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією політики конфіденційності.
9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї політики конфіденційності слід повідомляти адміністрації по гарячій лінії або через чати сайту.

Продовжити